1966 – Gian Costello – Ciao Italia / Voi sapete perché – Pathé AQ 1345

1966 – Gian Costello – Ciao Italia / Voi sapete perché – Pathé AQ 1345

1966 – Gian Costello – Ed in cambio tu / Una stazione e due innamorati – Pathé AQ 1337

1964 – Gian Costello – Week-end in Portofino / Toi – Pathé 45AQ 1275

X