1966 – Gian Costello – Ciao Italia / Voi sapete perché – Pathé AQ 1345

1966 – Gian Costello – Ciao Italia / Voi sapete perché – Pathé AQ 1345

X